Publications

Fischer M. (in print). Terminology competence for translators – a market-driven perspective. In: China Terminology Summit Proceedings. Nanjing University. 

Fischer M. (2019). A terminológiai kompetencia fejlesztési lehetőségei, különös tekintettel a terminusok felismerésére. In: Szoták Sz. (szerk.) Diszciplinák találkozása: Nyelvi közvetítés a XXI. században. Budapest: OFFI. 197-211.

Fischer M. (2018). Terminológia és Fordítás. Válogatott terminológiaelméleti és fordítástudományi tanulmányok. Pécs: Institutio.

Fischer M. (2016). Az Európai Unió dióhéjban – The European Union in a Nutshell. Kaposvár:  http://www.skik.hu/upload/skik/kiadvanyok/SKIK_EU_2017_19%20kicsi/index.html

Heinisch, B. (in print). Accessibility as a component in inclusive and fit-for-market specialised translator training. InTRAlinea.

Heinisch, B. (in print). Darstellung und Verbreitung von Terminologie mittels Terminologiedatenbanken. In P. Drewer & D. Pulitano (Eds.), Kommunikation und Medienmanagement. Terminologie: Epochen, Schwerpunkte, Umsetzungen: Zum 25-jährigen Bestehens des Rats für Deutschsprachige Terminologie. Springer.

Heinisch, B. (2017). How to achieve innovative, inclusive and fit-for-market specialised translator training? - a workshop as part of the 21st Conference on Language for Specific Purposes 2017: Report on the eTransFair workshop during the LSP 2017 Conference. Retrieved from https://etransfair.eu/files/lsp2017_etransfair_workshop_report_heinisch.pdf

Heinisch, B. (2018). Dissemination of administrative terminology on Austria’s language resource portal as a means of quality assurance. Donostia / San Sebastián, Spanien: Poster presented at EAFT Terminology Summit 2018: 3M4Q: Making, Managing, Measuring Terminology. In the pursuit of Quality - Donostia / San Sebastián, Spanien, 22-23 Nov. 2018.

Heinisch, B., & Iacono, K. (in print). Attitudes of professional translators and translation students towards order management and translator platforms. JoSTrans: The Journal of Specialised Translation.

Humbley, J. L., Budin, G., & Laurén, C. (Eds.). (2018). Language for special purposes: An international handbook. Berlin, Boston: De Gruyter Mouton. Retrieved from https://doi.org/10.1515/9783110228014

Krajcso, Z. (2018). Translators’ competence profiles versus market demand. Babel, 64(5-6), 692–709. https://doi.org/10.1075/babel.00059.kra

Krajcso, Z., & Frimmel, U. (2017). Retrieving Online Language Learning Resources: Classification and Quality. Universal Journal of Educational Research, 5(1), 11–22. https://doi.org/10.13189/ujer.2017.050102

Krajcso, Z., & Heinisch, B. (2018). Integrationsmaßnahmen in Österreich: Sprach- und interkulturelle Kompetenz von MigrantInnen. In V. Janíková, A. Brychová, J. Velicková, & R. Wagner (Eds.), Schriftenreihe Sprache und Sprachen in Forschung und Anwendung (SiFA): Band 6. Sprachen verbinden: Beiträge der 24. Linguistik- und Literaturtage, Brno/Tschechien, 2016 (1st ed., pp. 317–326). Hamburg: Verlag Dr. Kovač.

Szabó, C. (2019).  “Key Terms in Communicative Language Teaching Applied in the Training of Translators”. In: Koletnik, M. and N. Froeliger (eds.) (2019). Translation and Language Teaching: Continuing the Dialogue. Cambridge Scholars Publishing. 147-169.

Szabó, C. (2018). „Szakfordítói kompetenciaprofil, képzőintézményi SWOT-elemzés, és szakfordítói mintatanterv: a BME INYK eTransFair projektjének első eredményei”. In: Porta Lingua 2018. Szaknyelvoktatók és Kutatók Országos Egyesülete: Budapest. 61-75.

 Available online at:http://http://szokoe.hu/kiadvanyok/porta-lingua-2018

Szabó, C. & Seidl-Péch, O. & Ugrin, Z.) „Magyarországi fordítóképző intézmények SWOT-elemzése”. In: Hilóczki, Á. & Fischer, M. & Szabó, Cs. (szerk.) Fókuszban a fordítás értékelése. Tanulmányok a BME INYK Tolmács- és Fordítóképző Központ 2017. szeptember 29-30-án megrendezett Őszi Konferenciájának előadásaiból. Budapest: BME. 5-39.

Available online at: http://www.offi.hu/sites/offi/files/upload/fokuszban_a_forditas.pdf