Publications

Arevalillo, Juan José (in print).  “El perfil del traductor especializado desde las perspectivas profesional y académica: retos, expectativas y el proyecto e-TransFair”. In: Álvarez, S. and Ortego, M. T. (eds.), Perfiles estratégicos de traductores e intérpretes en la transmisión de la información experta multilingüe en la sociedad del conocimiento del siglo XXI. Editorial Comares (Colección Interlingua). To be published in 2020.

Einhorn Ágnes: Fejlesztő értékelés a felsőoktatásban – módszertani mozaik. Modern Nyelvoktatás. 2019. (25) 3-4. Megjelenés alatt.

Einhorn Ágnes: Mérés és értékelés – innovációk és dilemmák. In: Hilóczki Ágnes – Fischer Márta – Szabó Csilla (szerk. 2018): Fókuszban a fordítás. Tanulmányok a BME INYK Tolmács- és Fordítóképző Központ 2017. szeptember 29-30-án megrendezett Őszi Konferenciájának előadásaiból. Budapest, BME GTK Idegen Nyelvi Központ. 55–80.

Einhorn, Ágnes: Bewertung und Beurteilung in der Unterrichtspraxis (2018): In: Roche, Jörg – Einhorn, Ágnes –Suñer, Ferran (Hrsg.): Unterrichtsmanagement. [Kompendium DaF/DaZ 6] Tübingen, Narr Francke Attempto Verlag GmbH. 165–202.

Einhorn Ágnes: Gyakorlatközösség a felsőoktatásban? Egy kísérleti jellegű fejlesztés bevezető szakasza. In: Besznyák Rita (szerk.): Porta Lingua – 2017. Szaknyelvhasználat: a tudomány és a szakma nyelvének alkalmazása. Cikkek, tanulmányok a hazai szaknyelvoktatásról és –kutatásról. Budapest, Szaknyelvoktatók és Kutatók Országos Egyesülete. 2017. 293–304. 

Einhorn Ágnes: Die Mehrsprachigkeit in der Theorie und in der Praxis. In: Hannes Philipp / Andrea Ströbel (Hrsg.): Deutsch in Mittel-,Ost- und Südosteuropa. Beiträge zur 2. Jahrestagung des Forschungszentrums Deutsch in Mittel-, Ost- und Südosteuropa, Budapest, 1.–3. Oktober 2015. Geschichtliche Grundlagen und aktuelle Einbettung. Regensburg, Verlag Friedrich Pustet. 2017. [Forschungen zur deutschen Sprache in Mittel-, Ost- und Südosteuropa FzDiMOS Band 5] 466–477.

Fischer M. (in print). Terminology competence for translators – a market-driven perspective. In: China Terminology Summit Proceedings. Nanjing University. 

Fischer M. (2019). A terminológiai kompetencia fejlesztési lehetőségei, különös tekintettel a terminusok felismerésére. In: Szoták Sz. (szerk.) Diszciplinák találkozása: Nyelvi közvetítés a XXI. században. Budapest: OFFI. 197-211.

Fischer M. (2018). Terminológia és Fordítás. Válogatott terminológiaelméleti és fordítástudományi tanulmányok. Pécs: Institutio.

Fischer M. (2016). Az Európai Unió dióhéjban – The European Union in a Nutshell. Kaposvár:  http://www.skik.hu/upload/skik/kiadvanyok/SKIK_EU_2017_19%20kicsi/index.html

Heinisch, B. (in print). Accessibility as a component in inclusive and fit-for-market specialised translator training. InTRAlinea.

Heinisch, B. (in print). Darstellung und Verbreitung von Terminologie mittels Terminologiedatenbanken. In P. Drewer & D. Pulitano (Eds.), Kommunikation und Medienmanagement. Terminologie: Epochen, Schwerpunkte, Umsetzungen: Zum 25-jährigen Bestehens des Rats für Deutschsprachige Terminologie. Springer.

Heinisch, B. (2017). How to achieve innovative, inclusive and fit-for-market specialised translator training? - a workshop as part of the 21st Conference on Language for Specific Purposes 2017: Report on the eTransFair workshop during the LSP 2017 Conference. Retrieved from https://etransfair.eu/files/lsp2017_etransfair_workshop_report_heinisch.pdf

Heinisch, B. (2018). Dissemination of administrative terminology on Austria’s language resource portal as a means of quality assurance. Donostia / San Sebastián, Spanien: Poster presented at EAFT Terminology Summit 2018: 3M4Q: Making, Managing, Measuring Terminology. In the pursuit of Quality - Donostia / San Sebastián, Spanien, 22-23 Nov. 2018.

Heinisch, B., & Iacono, K. (in print). Attitudes of professional translators and translation students towards order management and translator platforms. JoSTrans: The Journal of Specialised Translation.

Humbley, J. L., Budin, G., & Laurén, C. (Eds.). (2018). Language for special purposes: An international handbook. Berlin, Boston: De Gruyter Mouton. Retrieved from https://doi.org/10.1515/9783110228014

Krajcso, Z. (2018). Translators’ competence profiles versus market demand. Babel, 64(5-6), 692–709. https://doi.org/10.1075/babel.00059.kra

Krajcso, Z., & Frimmel, U. (2017). Retrieving Online Language Learning Resources: Classification and Quality. Universal Journal of Educational Research, 5(1), 11–22. https://doi.org/10.13189/ujer.2017.050102

Krajcso, Z., & Heinisch, B. (2018). Integrationsmaßnahmen in Österreich: Sprach- und interkulturelle Kompetenz von MigrantInnen. In V. Janíková, A. Brychová, J. Velicková, & R. Wagner (Eds.), Schriftenreihe Sprache und Sprachen in Forschung und Anwendung (SiFA): Band 6. Sprachen verbinden: Beiträge der 24. Linguistik- und Literaturtage, Brno/Tschechien, 2016 (1st ed., pp. 317–326). Hamburg: Verlag Dr. Kovač.

Seidl-Péch, Olívia. 2018. (szakcikk) Milyen alapelvek mentén oktassuk a terminológiai ismereteket a szakfordítóképzésben? In: Bocz, Zsuzsanna; Besznyák, Rita (szerk.) Porta Lingua - 2018 : Tudásmegosztás, értékközvetítés, digitalizáció - Trendek a szaknyelvoktatásban és kutatásban. Budapest, Magyarország : Szaknyelvoktatók és -Kutatók Országos Egyesülete (SZOKOE), (2018) pp. 153-163.

Seidl-Péch, Olívia; Kóbor, Márta. (2018) (konferencia beszámoló) Fordításkutatás – Fordítóképzés (Budapest, Pázmány Péter Katolikus Egyetem, 2018. május 24–26.). Fordítástudomány. XX. évf. 2. szám 112–117.

Seidl-Péch, Olívia. 2018. (recenzió) Dörte Andres, Klaus Kaindl, Ingrid Kurz (Hrsg):Dolmetscherinnen und Dolmetscher im Netz der Macht. Autobiographisch konstruierte Lebenswege in autoritären Regimen. Fordítástudomány 20 : 1. pp. 99-104.

Seidl-Péch, Olívia. 2018. (összefoglaló szakcikk) Melyek a (szak)fordító és a fordításkutató munkáját segítő legfontosabb nyelvi korpuszok? In: Robin, Edina; Zachar, Viktor (szerk.) Fordítástudomány ma és holnap. Budapest, Magyarország : L'Harmattan Kiadó, (2018) pp. 175-191.

Szabó, Csilla ; Seidl-Péch, Olívia ; Ugrin, Zsuzsanna. 2018. (szakcikk) Magyarországi fordítóképző intézmények SWOT-elemzése. In: Hilóczki, Ágnes; Fischer, Márta; Szabó, Csilla (szerk.) Fókuszban a fordítás értékelése : Tanulmányok a BME INYK Tolmács- és Fordítóképző Központ 2017. szeptember 29-30-án megrendezett Őszi Konferenciájának előadásaiból. Budapest, Magyarország : BME, (2018) pp. 5-54.

Seidl-Péch, Olívia. 2017. (szakcikk) Zu theoretischen und praktischen Aspekten des Fachübersetzens: Sprachkorpora im Dienste der kulturellen Vielfalt. ACTA UNIVERSITATIS SAPIENTIAE, PHILOLOGICA 9 : 3. (2017) pp. 135-144.

Seidl-Péch, Olívia. 2017. (összefoglaló szakcikk) Elvárások és versenyelőny: a technológiai kompetencia fejlesztése. In: Kóbor, M; Csikai, Zs (szerk.) Iránytű az egyetemi fordítóképzéshez : A kompetenciafejlesztés új fókuszai. Pécs, Magyarország : Kontraszt Plusz Kft., (2017) pp. 123-141.

Seidl-Péch, Olívia. 2017. (összefoglaló szakcikk) Verwendbarkeit von Sprachkorpora für die Übersetzung und für die Übersetzungsforschung. In: Lew, N Zybatow; Andy, Stauder; Michael, Ustaszewski (szerk.) Translation Studies and Translation Practice: Proceedings of the 2nd International TRANSLATA Conference, 2014. Part 1 : Proceedings of the 2nd International TRANSLATA Conference, 2014. Part 1. New York, Amerikai Egyesült Államok, Wien, Ausztria, Berlin, Németország, Oxford, Egyesült Királyság / Anglia, Bern, Svájc, Bruxelles, Belgium, Frankfurt/M., Nemzetközi : Peter Lang Internationaler Verlag der Wissenschaften, (2017) pp. 165-172.

Seidl-Péch, Olívia. 2016. (szakcikk) Zu theoretischen und praktischen Aspekten des Fachübersetzens: Verwendbarkeit von Textkorpora für das Fachübersetzen und für die Übersetzungswissenschaft. ACTA UNIVERSITATIS SAPIENTIAE, PHILOLOGICA 8 : 3. (2016) pp. 127-136.

Seidl-Péch, Olívia. 2016. (szakcikk) A műszaki szakfordítások elméleti és gyakorlati kérdései.: Milyen hatással van az új helyesírási szabályzat a szaknyelvi szövegek helyesírására? In: Bocz, Zsuzsanna; Besznyák, Rita (szerk.) Porta Lingua - 2016 : A szaknyelv rétegződése a szakmában, az oktatásban és a kutatásban: cikkek, tanulmányok a hazai szaknyelvoktatásról és – kutatásról. Budapest, Magyarország : Szaknyelvoktatók és -Kutatók Országos Egyesülete (SZOKOE), (2016) pp. 141-150.

Seidl-Péch, Olívia. 2016. (recenzió) Hogyan irányítsuk gyermekünk nyelvi fejlődését a két- és többnyelvű környezetben? ISKOLAKULTÚRA: PEDAGÓGUSOK SZAKMAI-TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA 26 : 4. (2016) pp. 129-131.

Szabó, C. (2019).  “Key Terms in Communicative Language Teaching Applied in the Training of Translators”. In: Koletnik, M. and N. Froeliger (eds.) (2019). Translation and Language Teaching: Continuing the Dialogue. Cambridge Scholars Publishing. 147-169.

Szabó, C. (2018). „Szakfordítói kompetenciaprofil, képzőintézményi SWOT-elemzés, és szakfordítói mintatanterv: a BME INYK eTransFair projektjének első eredményei”. In: Porta Lingua 2018. Szaknyelvoktatók és Kutatók Országos Egyesülete: Budapest. 61-75.

 Available online at:http://http://szokoe.hu/kiadvanyok/porta-lingua-2018

Szabó, C. & Seidl-Péch, O. & Ugrin, Z.) „Magyarországi fordítóképző intézmények SWOT-elemzése”. In: Hilóczki, Á. & Fischer, M. & Szabó, Cs. (szerk.) Fókuszban a fordítás értékelése. Tanulmányok a BME INYK Tolmács- és Fordítóképző Központ 2017. szeptember 29-30-án megrendezett Őszi Konferenciájának előadásaiból. Budapest: BME. 5-39.

Available online at: http://www.offi.hu/sites/offi/files/upload/fokuszban_a_forditas.pdf